Funkcje i ich własności

Sprawdź na jakim poziomie jesteś z działu Funkcje i ich własności 1. Największa wartość funkcji jest -3 3 8 -1 2. Zbiorem wartości funkcji jest przedział <1,3) U U(1,3> 3. Zbiorem wartości funkcji jest przedział (-1,4) (0,4) 4. Dziedziną funkcji f jest przedział...

Równania i nierówności

Sprawdź na jakim poziomie jesteś z działu Równania i nierówności 1. Rozwiąż równania: 3x+x+4=2x+2 x=1 x=2 x=-2 x=-1 2. Rozwiąż równania: 2(x-1)+2x=x+6 x=2 x=2⁄3 x=8⁄3 x=8⁄5 3. Rozwiąż równania: 4-2(x-3)=4x+12 x=2 1⁄2 x=-1⁄3 x=1 1⁄2 x=1⁄3 4. Rozwiąż równania:...

Wyrażenia algebraiczne

Sprawdź na jakim poziomie jesteś z działu Wyrażenia algebraiczne 1. Wyrażenie 9 - (2x + 1)^2 jest równe 10-4x 8-4(x)^2 (2-2x)(4+2x) (3-2x)^2 2. Wyrażenie (2x-1+y)^2 jest równe 4x^2-4x+4xy-2y+y^2+1 4x^2-1+y^2 4x^2+1+y^2 2x^2+xy+y^2+1 3. Równość (m/(2-√2))=((2+√2)/2)...

Liczby rzeczywiste

Sprawdź na jakim poziomie jesteś z działu Liczby rzeczywiste 1. Jeżeli liczba 66 jest o 50% większa od liczby c, to liczba c= 33 52 48 44 2. W klasie jest 4 razy więcej chłopców niż dziewcząt. Ile procent wszystkich uczniów tej klasy stanowią dziewczęta? 4% 5% 20% 25%...