Sprawdź na jakim poziomie jesteś z działu Liczby rzeczywiste

1. Jeżeli liczba 66 jest o 50% większa od liczby c, to liczba c=

2. W klasie jest 4 razy więcej chłopców niż dziewcząt. Ile procent wszystkich uczniów tej klasy stanowią dziewczęta?

3. Cenę drukarki obniżono o 20%, a następnie nową cenę obniżono o 10%. W wyniku obu tych zmian cena drukarki zmniejszyła się w stosunku do ceny sprzed obu obniżek o

4. Dana jest nierówność |x-3|≥5 . Na którym rysunku prawidłowo zaznaczono na osi liczbowej zbiór wszystkich liczb spełniających powyższą nierówność? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

5. Suma log24 + 1 równa się

6. Liczba 3^{5/2} równa się

7. Reszta z dzielenia liczby 24 przez 5 równa się

8. Suma log28 + log5125

9. Liczba (√50-√18)/√2 równa się

10. Iloczyn 9^{-3}*3^5